Bởi {0}
logo
Guangzhou Jinfeng Light Industry Machinery Co., Ltd.
Nhà cung cấp đa chuyên ngành
Sản Phẩm chính:Chân không Đồng Nhất Nhũ Hóa Máy/Homogenizing Mixer/Thẩm Thấu Ngược Xử Lý Nước Máy/Tự Động và Bán Tự Động Máy Chiết Rót/Nước hoa Máy/Máy Sấy Thiết Bị
Full CustomizationConsolidation Service

Guangzhou Jinfeng Machinery Equipment Co., Ltd us a manufacturer

thatproduces cosmetic, pharmaceutical,chemical and dairy product

equipment,we underake equipment design,manufacture,insrallation,

maintenance,technical improvement support,technical consultancy

and other services. the main products are vacuum homogeneous

emulsifying machines,recerse osmosis water treatment machines,

automatic and semi-automatic filing machine and all kinds of stainless

steel tanks,all of which are of reliable quality and good effec.

Joyce Sin
Tenie Pang
Smith Guo
Rita Yao
Simon Ou
Chole Wei

Sản phẩm xếp hạng hàng đầu

Manufacturing equipment
thiết bị đóng gói
Auxiliary equipment
hoa loạt thiết bị
100,00 US$ - 200,00 US$/Bộ
1.0 Bộ(Min. Order)
3.000,00 US$ - 10.000,00 US$/Bộ
1.0 Bộ(Min. Order)
4.000,00 US$ - 6.000,00 US$/Bộ
1.0 Bộ(Min. Order)
550,00 US$ - 790,00 US$/Bộ
1.0 Bộ(Min. Order)
2.200,00 US$ - 3.200,00 US$/Bộ
1.0 Bộ(Min. Order)
600,00 US$ - 1.200,00 US$/Bộ
1.0 Bộ(Min. Order)
600,00 US$ - 1.800,00 US$/Bộ
1.0 Bộ(Min. Order)
3.800,00 US$ - 6.800,00 US$/Bộ
1.0 Bộ(Min. Order)
500,00 US$ - 700,00 US$/Bộ
1.0 Bộ(Min. Order)
300,00 US$ - 600,00 US$/Bộ
1.0 Bộ(Min. Order)
500,00 US$ - 700,00 US$/Bộ
1.0 Bộ(Min. Order)
500,00 US$ - 700,00 US$/Bộ
1.0 Bộ(Min. Order)