Start Order
Place your order online and pay to the designated bank account to get full protection.
Chứng nhận sản xuất
Hình ảnh Tên chứng nhận Được chứng nhận bởi Phạm Vi kinh doanh Ngày có sẵn --- Ngày hết hạn Đã xác minh
CE CE UDEM Reverse Osmosis Water Purifier 2019-03-15 ~ 2023-01-03 Đã xác minh
RoHS RoHS Themis Homogenizing mixer 2019-03-15 ~ Đã xác minh
CE CE UDEM Vacuum homogenizing emulsifier 2019-03-15 ~ 2023-01-03 Đã xác minh
CE CE sgs Homogenizing Mixer 2020-04-23 ~ 2023-01-03 Đã xác minh
CE CE sgs Reverse Osmosis Water Purifier 2020-04-23 ~ 2023-01-03 Đã xác minh
CE CE sgs Vacuum Homogenizing Emulsifier 2020-04-23 ~ 2023-01-03 Đã xác minh
CE CE sgs Dry Mixing Grinder 2020-04-23 ~ 2024-05-15 Đã xác minh
CE CE sgs Filling and Packing Machine 2020-04-23 ~ 2024-05-15 Đã xác minh

Nghiên cứu & Phát triển

There is/are Less than 5 People R&D Engineer(s) in the company.

Gửi email cho nhà cung cấp này